นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีข้าราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น