นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น