นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบวุฒิบัตรโรงเรียนกิตติคุณ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกิติคุณ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนกิติคุณ อ.ระโนด จ.สงขลา มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีประมาณ ๓๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น