นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนดารุสสาลามศึกษา

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปิดอาคารเรียน (อาลี บินอาบีตอลิบ) โรงเรียนดารุสสลามศึกษา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดย นายธีระ มนิทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าจังหวัดปัตตานี นครศรีธรรมราชและยะลา ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเปิดอาคารเรียน มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนร่วมพิธีในครั้งนี้ประมาณ ๕๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น