นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น