นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และข้าราชการในหน่วยงานจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๙๐ หน่วยงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น