นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานปิดการอบรมหลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๔

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๔ หลักสูตร active learning และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน ๘๐ คน ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์หาดใหญ่ จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น