นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอเทพา

วันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์การศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ณ สนามเพ็ชรมีรีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น