นายอาคม สุชาติพงษ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯกับมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนิเซีย

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ส่งนักศึกษาฝึกสอนเพื่อฝึกสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ คน ฝึกสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๗ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ โรงเรียนดรุณวิทยา โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน และโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัย State Islamic University of Sultan Syarif Kasim โดยพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น