นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๘๕ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น