นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Pre O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.นาหม่อม  จ.สงขลา จำนวน ๒ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหวังดี โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น