นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัดเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอามาน๊ะห์ศึกษา และโรงเรียนศอลาหุดดีน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น