นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

« 1 ของ 4 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น