นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา และนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET สนามสอบในอำเภอจะนะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนจากแต่ละสนามสอบ

19606 19607 19608 19609 19610 19641

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น