นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจฯ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตัชกีเราะห์อัลอิสลามียะห์ อ.เทพา จ.สงขลา มีหน่วยงานราชการร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานให้แขกผู้เกียรติ ครูผู้สอนและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตลอดวัน พร้อมนี้มีผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนองค์กร ผู้นำชุมชน และบุคลกรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ประมาณ ๕๐ คน ต่อจากนั้นผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ประกอบด้วยโรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา และโรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา และเยี่ยมเยียนบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เพื่อปรึกษาข้อราชการและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตพื้นที่พิเศษ

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น