นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น