นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนสมัยศึกษา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น โรงเรียนสมัยศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ คน

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น