นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนพัฒนศึกษา

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ และมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนร่วมพิธีครั้งนี้ ประมาณ ๓๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น