นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูหลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ หลักสูตร active learning และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Active Learning เข้ารับวุฒิบัตรในรุ่นที่ ๓ จำนวน ๘๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น