นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานปิดการอบรมหลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๗ (ครูระดับปฐมวัย) หลักสูตร active learning และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ฯ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

« 2 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น