นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอจะนะ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบุสตานุดดีน โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา และโรงเรียนตัสดีกียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น