นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา โดย นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน  ๔๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น