นิเทศ ตรวจเยี่ยมพนักงานราชการครู

วันนี้(26/08/2559) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นิเทศ ตรวจเยี่ยมพนักงานราชการครูในสังกัด ณ โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ ดารุลอามานมูลนิธิ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และโรงเรียนดีนูลอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น