บุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๔ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ บุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมการอบรม ประมาณ ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น