บุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา และ นายสุชาติ ศิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา ณ ห้องประชุมจะบังตีฆอ โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น