บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถผู้ดูแลระบบการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น