บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำการใช้ทักษะและเทคนิคการสอนวิชาพื้นฐาน

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวโยษิตา โอฑาตพงษ์
นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง ๒ รุ่น จำนวน ๔๘๐ คน จัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น