บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมีนายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

#5

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น