บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา ณ บริเวณลานพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีแห่ผ้า มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่าพันคนร่วมเดินขึ้นเขาตังกวน ซึ่งมีจำนวนกว่า ๓๗๐ ขั้น เพื่อสักการะพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา

สำหรับเขาตังกวนจังหวัดสงขลา เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง โดยใน ปี พ.ศ.๒๔๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองสงขลา หลังจากนั้นใน ปี พ.ศ.๒๔๐๙ ได้พระราชทานเงินหลวงเพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าของเก่า และในปี พ.ศ.๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว้ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้บนเขาตังกวนยังมีพลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ ๔ หรือ ศาลาพระวิหารแดง ซึ่งรัชกาลที่ ๔ เคยเสด็จประทับทอดพระเนตรภูมิสถานเมืองสงขลาโดยรอบ ก่อนเสด็จขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากเพจ : เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น