บุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น