ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการครูดีปูชนียบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยยกย่องให้ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยดังประกาศที่แนบมานี้

โครงการครูดีปูชนียบุคคล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น