ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา…..ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รายละเอียดคลิก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น