ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น