ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

new_logo

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่  10-14 มกราคม 2561  ณ  ห้องประชุมโรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตรวจสอบรายชื่อคลิก

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น