ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บัญชีรายชื่อนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น