ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น