ประกาศให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

เรื่อง

การให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม

การประมูลเช่าอาคารเพื่อประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น