ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560

ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น