ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ I-NET ระดับสนามสอบอำเภอเทพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ I-NET ระดับสนามสอบอำเภอเทพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชมรมอีหม่าม อ.เทพา จ.สงขลา

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น