ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (31/1/61) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วย นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ส่วน 2

S__41698521 S__4169852 S__4169854 S__4169856 S__4169858

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น