ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ จังหวัดสงขลา

ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2558

วันนี้ (8 ธ.ค.58) ที่ห้องประชุมสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น