ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนประถม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (๑๖ พ.ย.๒๕๖๐)  นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา่ พร้อมด้วยนางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนประถม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บูรณาการ ๕ หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) กองพลทหารราบที่ ๑๕ จังหวัดปัตตานี

23559712_2099735303402129_3523853223932722705_n   23518819_2099735490068777_2653300971111639914_n 23559647_2099735486735444_7975415771182708788_n  23561834_2099735700068756_9027406521341673061_n 23621952_2099735570068769_7085717495022517902_n

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น