ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปจป.งปม. 2561 (ฉบับขอรับการจัดสรร งปม.)

ดร.ชูสิน วรเดช รอง ผอ.สช.จ.สงขลา และคณะทำงาน ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับขอรับการจัดสรร งปม.) และรายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมณเฑียร กทม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น