ประชุมการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  นางสุณียา จันทรัตน์ และนางสาวกาญจนี  ทองเลี่ยมนาค เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการอำเภอนาทวี  ณ โรงเรียนบ้านเคลียง   เพื่อกำหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการอำเภอนาทวี  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนบ้านนาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา และเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  ณ จังหวัดระนอง  และระดับชาติ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น