ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้รับเกียรติจากชมรมศูนย์ฯ(ตาดีกา) อ.สะบ้าย้อย เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)บ้านมุนี ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น