ประวัติผอ.สมคิด เจ้ยชุม

somkid

 

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ. หลักสูตร/สถานที่ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด
๒๕๓๓ ผู้บริหารสถานศึกษา สปช.
๒๕๓๔ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย สปจ.พัทลุง
๒๕๓๕ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สปช.
๒๕๓๘ ผู้ช่วยหัวหน้าประถมศึกษาอำเภอ สปช.
๒๕๔๑ หัวหน้าประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปช.
๒๕๔๔ หัวหน้าประถมศึกษาอำเภอ สปช.
๒๕๕๗ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น สช.สป.ศธ.
๒๕๕๘ ศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๕ ณ กรุงโคเปนเฮเกนและกรุงสต๊อคโฮม ประเทศเดนมาร์ก-สวีเดน หลักสูตร นปส.
๒๕๕๙ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวันและพม่า สช.

ประวัติการทำงาน/การรับราชการ/อื่นๆ

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง/หน่วยงาน ระดับ/วิทยฐานะ สังกัด
๒๕๒๒

๒๕๓๔

๒๕๓๖

๒๕๓๗

๒๕๓๘

๒๕๔๐

๒๕๔๔

๒๕๔๕

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๑

๒๕๕๖

ครู ๑ โรงเรียนบ้านระหว่างควน

ผช.อญ.โรงเรียนบ้านสำนักปราง

อญ.โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม

ผช.หน.ปอ.ป่าพะยอม

ผช.หน.ปอ.ศรีบรรพต

หน.ปอ.ศรีนครินทร์

หน.ปอ.แว้ง

หน.ปอ.ป่าพะยอม

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี

รอง ผอ.สพป.พัทลุง

ผอ.สช.จ.สงขลา

ระดับ ๑

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ระดับ ๕

ระดับ ๖

ระดับ ๖

ระดับ ๗

ระดับ ๘

ระดับ ๘

ระดับ ๘

ระดับ ๘

ระดับ ๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

สปจ.พัทลุง

สปจ.พัทลุง

สปจ.พัทลุง

สปจ.พัทลุง

สปจ.พัทลุง

สปจ.นราธิวาส

สปจ.พัทลุง

สพป.พัทลุง

สพป.กาญจนบุรี

สพป.พัทลุง

สป.ศธ.