ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) นายอาคม สุติพงษ์ (รองผอ.สช.สงขลา ปฏิบัติหน้าที ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น