ปลัดกระทรวงศึกษาธิการวางพวงหรีดครู กศน.จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อต้อนรับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีด ครูสุนิสา บุญเย็น ครู กศน.อ.มายอ จ.ปัตตานี เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดญาโนทัย จ.ปัตตานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น