ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อเยี่ยมเยียนบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อยและโรงเรียนในพื้นที่

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560

นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อเยี่ยมเยียนบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา โรงเรียนอิรซาดุลอิสลามียะห์ ต.จะแหน และโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น