ผู้บริหารและบุคลากรสช.จ.สงขลาและสช.อ.จะนะ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา ที่พักอาศัยประสพอัคคีภัยได้รับความเสียหายจำนวนมากจนครอบครัวไม่มีที่พัก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น